Inzicht

Van Activity Based Costing naar Customer Value Management

Meer inzicht in de kosten en opbrengsten rondom je product of dienst? Inzoomen op de details per product of dienst is een uitdaging waar bedrijven al langere tijd mee bezig zijn. Laat staan dat ze inzicht hebben in de winstgevendheid op klantniveau. In dit artikel laten we zien dat het niet zo ingewikkeld is als het lijkt.

Hoe krijg je inzicht in de kosten en opbrengsten rondom je product of dienst? Inzoomen op de details per product of dienst is een uitdaging waar bedrijven al langere tijd mee bezig zijn. Laat staan dat ze inzicht hebben in de winstgevendheid op klantniveau. Activity Based Costing was de aangewezen methode om inzicht te krijgen in de kosten op productniveau. Ondanks zijn potentie blijkt het voor veel bedrijven echter een uitdaging om deze manier van kosten rapporteren toe te passen. Nu grote hoeveelheden data goed toegankelijk zijn, en de software beter is geworden, kun je een steeds gedetailleerder beeld creëren. De technologie gaat zelfs zo snel dat er een nieuwe aanpak in opkomst is: Customer Value Management (CVM). Wat houdt deze transitie van ABC naar CVM precies in? En wat betekent het voor jouw organisatie?

Van Activity Based Costing naar Customer Value Management

Inzoomen op de details per product of dienst levert je veel op. Met een gefundeerd inzicht in de kosten en opbrengsten kun je als bedrijf betere besluiten nemen en de resultaten verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de kosten, het verbeteren van de marge of het verhogen van de product profitability.

Meer inzicht in kosten met Activity Based Costing

Eén van de populairste oplossingen om kosten inzichtelijk te maken is Activity Based Costing (ABC). Dit is bedacht door Robin Cooper en Robert Kaplan. Deze methode richt zich op het alloceren van de indirecte kosten aan activiteiten, producten en diensten. Het doel is om een gedetailleerd beeld te creëren van de kostprijzen. Met deze inzichten kun je als bedrijf op strategisch niveau sterkere fact-based beslissingen nemen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld door middel van een methode als Lean Management of Operational Excellence inzicht krijgen in de processtappen die het meeste invloed hebben op de kostprijs en kun je deze processen gaan optimaliseren.

Time-driven Activity Based Costing (TDABC)

TDABC is een variant van Activity Based Costing, ontwikkeld door Kaplan en Anderson. Waar ABC zich richt op het toewijzen van kosten aan activiteiten op basis van diverse kostendrijvers, maakt TDABC gebruik van tijd als belangrijkste toewijzingsfactor. Het berekent de kostprijs van activiteiten op basis van de benodigde tijd en houdt rekening met de kosten van de gebruikte resources gedurende die tijd. In het artikel “Time-Driven Activity-Based Costing” gaat Michael Cobey in op de onderwerpen TDABC en ABC.

Levert Activity Based Costing wel genoeg op?

Als extra verdieping op inzicht in de kostprijs wil je ook weten wat de opbrengsten zijn van de kosten en investeringen die je als bedrijf maakt. De kosten mogen nog zo laag zijn. Als het niks oplevert moet je je als bedrijf afvragen of je met de juiste dingen bezig bent. Door de opbrengsten en kosten tegen elkaar af te zetten, wordt inzichtelijk of wat je doet echt loont en waar je als bedrijf de meerwaarde toevoegt. Zo kan een bedrijf zich gaan afvragen of de opbrengsten van bepaalde marketingactiviteiten ook opwegen tegen de investeringen die hiervoor nodig zijn? Het antwoord op dit soort vragen is het startpunt voor het verbeteren van de prestaties en toegevoegde waarde van je bedrijf.

Inzicht in indirecte kosten én de opbrengsten

Ondanks de potentie van Activity Based Costing ervaren veel bedrijven moeilijkheden bij het relateren van (in)directe kosten aan activiteiten. Om deze (in)directe kosten op de juiste manier te alloceren is vaak een grote hoeveelheid data nodig. Of worden inschattingen gemaakt. Dit laatste maakt ABC modellen niet altijd transparant. Ook moet inzichtelijk zijn welke processen per activiteit plaatsvinden. Dit geldt niet alleen voor de kosten, maar ook voor de opbrengsten. Het is relatief eenvoudig om te weten welke opbrengst een verkoop oplevert. Het is echter lastiger om de verkoop te relateren aan een marketingactiviteit.

De stap naar Customer Value Management

Maar er is licht aan de horizon. Nieuwe technologische ontwikkelingen en kennis maken het steeds eenvoudiger om meer inzicht te krijgen in je prestaties. Specifieke software, zoals SAP PaPM of Oracle EPCM helpt bij het analyseren van kosten per activiteit, verkoopkanaal, klant, product of dienst. Tijd dus voor een volgende stap in de volwassenheid van cost-management: Customer Value Management (CVM).

Klantrendement verbeteren

Het grote verschil tussen Activity Based Costing en CVM? CVM gaat verder dan alleen het inzichtelijk maken van kosten, want met CVM analyseer je niet alleen financiële data. Maar ook operationele data of zelfs demografische of gedragsgegevens van je klant. Door deze verschillende soorten informatie op een slimme manier met elkaar te verbinden, creëert deze aanpak nieuwe inzichten in de kosten en de opbrengsten op klantniveau. Maar ook de waarde van je klant. Dit alles om de winstgevendheid van jouw klanten en de daaraan gerelateerde diensten en producten op klantniveau beïnvloeden.

Beginnen met Customer Value Management?

Wil je ook de stap zetten naar CVM? In ons webinar “de 7 stappen naar inzicht in klantwinstgevendheid” nemen we je mee in ons stappenplan om inzicht te krijgen in de winstgevendheid van jouw klanten. En bespreken we dé 7 stappen om tot inzichten te komen die jouw organisatie helpen de juiste strategische beslissingen te nemen. Kijk deze link dit webinar direct terug!

Auteur
Technologie
Branche
No items found.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.