Inzicht

Hoe Anaplan je sales forecast versoepelt

Goede sales control levert je organisatie veel op: het geeft je inzicht in de omzet én de kosten die nodig zijn om de omzet te behalen. Zo krijg je meer grip op je verkoopkanalen en kun je onderbouwde keuzes maken. Goede tools helpen je hierbij. Anaplan brengt bijvoorbeeld alle data en processen binnen één platform samen, waardoor iedereen toegang heeft tot dezelfde cijfers. Hoe werkt dit in de praktijk?

Hoe Anaplan je sales control versoepelt

Sales control vormt het elastiek tussen finance en sales. De inzichten die je daarmee boven water krijgt, geven je meer grip op de salesprocessen en de kosten die daarbij horen. Tools zoals Anaplan helpen je bij je sales control. Zo krijg je meer rendement uit je partnerkanalen en kun je besparen op je clicks and bricks-kanalen.

Anaplan helpt je om het hele proces rondom sales control goed in te richten. Deze tool is gebaseerd op één schaalbaar platform; gebruikers, data en processen komen op één plek samen om verschillende scenario’s uit te werken, uitkomsten te monitoren en weloverwogen beslissingen te nemen. Zo kun je het hele proces rondom sales control versoepelen.

Hoe werkt sales control met Anaplan in de praktijk?

1. Realtime complexe calculaties doorvoeren

Met de robuuste rekencapaciteit van Anaplan kun je realtime complexe calculaties doorvoeren. Daardoor is de informatie voor meerdere gebruikers tegelijkertijd direct beschikbaar. Ook de impact van beslissingen is direct inzichtelijk. Je kunt bijvoorbeeld realtime inzicht geven in het effect van kortingen op behaalde commissies van de sales teams, naast het effect hiervan op de winstgevendheid van je organisatie.

Deze calculaties kunnen worden doorgevoerd tot op het laagste niveau, ook bij grote hoeveelheden records. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van de pipeline voor alle commerciële personen op het laagste productlevel. Met deze realtime inzichten kan de business proactief acteren, in plaats van reactief.

2. Accurate sales forecast

Naast terugkijken is het ook mogelijk om vooruit te kijken: met behulp van forecast rapportages worden trends in tijd, regio’s, teams en producten inzichtelijk. Ook kun je algoritmen inzetten om de forecasts te finetunen, zodat deze nog nauwkeuriger worden.

Dit helpt je bij het nemen van beslissingen, het managen van budgetten en het toewijzen van resources. De inzichten uit de nauwkeurige forecasts helpen de business om adequaat en vroegtijdig te handelen.

3. Verschillende rollen voor verschillende gebruikers

Anaplan is te benaderen door meerdere stakeholders tegelijkertijd, waarbij je de toegang en inzichten kunt personaliseren. Hierdoor ontstaat een ‘single source of truth’, waarbij per persoon alleen de relevante data inzichtelijk is. Hiermee kunnen meerdere stakeholders beslissingen nemen op basis van dezelfde data, vanuit één platform en één calculatie-methode.

Met behulp van specifieke toegangsrechten kunnen calculaties bovendien alleen worden aangepast door mensen die daartoe gerechtigd zijn, wat de betrouwbaarheid van de calculaties waarborgt. Daarnaast zijn de rechten natuurlijk ook op elk ander niveau te regelen, bijvoorbeeld op de product-hierachie.

4. Data-integratie binnen Anaplan

Door je bronsystemen aan Anaplan te koppelen, worden wijzigingen direct en realtime verwerkt. Hierdoor heb je geen tijdrovende query’s meer, en geen handmatige handelingen om data uit bronbestanden te exporteren en inzichtelijk te maken. Het proces rondom sales control wordt zo sneller en betrouwbaarder.

5. Zelf modellen en dashboards aanpassen

Anaplan is heel gebruiksvriendelijk. Eindgebruikers kunnen daardoor goed zelfstandig aanpassingen doen aan modellen, zonder hulp van IT of consultants. Drivers en rapportages kunnen zelfstandig aangepast worden door de eindgebruiker, zonder de noodzaak van uitgebreide technische kennis.

Daarnaast kunnen de dashboards gepersonaliseerd worden; in de praktijk zien we vaak dat elke functie/afdeling een andere invalshoek van de managementinformatie nodig heeft. Als gebruiker kun je ook de dashboards zelf aanpassen naar je persoonlijke voorkeuren.

Van sales control in Anaplan naar Integrated Business Planning

Met Anaplan kun je sales control slim inrichten als een iteratief en continu proces, waarbij gebruikers toegang hebben tot realtime inzichten en zelf de modellen en dashboards kunnen aanpassen. Als je Anaplan eenmaal inzet voor sales control, kun je de functionaliteiten bovendien uitbreiden naar andere bedrijfstakken. Door plannen, budgetten en algemene inzichten samen te voegen, kan het platform zo de verbindende factor zijn binnen het hele planningsproces van je organisatie. Met gegevens vanuit verschillende bedrijfsonderdelen – zoals Marketing, Finance en Supply Chain – kun je als organisatie toewerken naar Connected Planning.

Aan de slag?

Benieuwd naar de mogelijkheden van Anaplan als het gaat om sales control? Bekijk het webinar over sales planning for retail stores. Of wil je zelf een start maken met sales control binnen jouw organisatie? Met onze Sales Control-template zet je eenvoudig de eerste stappen. Deze Excel-template hebben we ontwikkeld op basis van onze ervaringen in de praktijk.