Inzicht

Hoe zorg je dat je Tagetik Excel Add-in niet verdwijnt uit je Excel applicatie

Werken met CCH Tagetik heeft ons verschillende handige tips en tricks opgeleverd die we graag met jullie willen delen.

Als de Tagetik Excel-invoegtoepassing elke keer verdwijnt wanneer je je pc opnieuw opstart, kun je de laadinstellingen van de invoegtoepassing wijzigen. Open het opdrachtprompt:

Typ “regedit” druk op “Enter”

Er verschijnt een trust center scherm. Druk op "Ja".

De "Register-Editor" wordt geopend. Selecteer "Huidige gebruiker" (Current User) > "Software" > "Microsoft" > "Office" > "Excel" > "Addins" > "TagetikExcelNETClient".

Dubbel klik op “LoadBehavior”

Zorg dat er een "3" staat bij Value data: en durk op OK

Na een herstart van Excel moet de add-in zichtbaar blijven bovenin in je Excel applicatie.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.