Inzicht

Automatiseer gemakkelijk de Equity Pick-up

Een belangrijke reden om een implementatie te doen van onze Fast Implementation Template (FIT) in CCH Tagetik is de automatisering van je Equity Pick-up. Door deze automatisering bespaar je veel tijd en wordt je proces transparanter en minder foutgevoelig. Hierdoor kan er al snel tijds- en kwaliteitswinst geboekt worden na een implementatie van CCH Tagetik met onze FIT.

Grofweg zijn er twee soorten waarderingsmethoden voor deelnemingen in de wereld: de nettovermogenswaarde en historische kostprijs. In Nederland gebruikt meer dan 90% van de holdings de nettovermogenswaarde-systematiek. Bij nettovermogenswaarde worden alle mutaties in het vermogen van een dochtermaatschappij verwerkt in de deelnemingenadministratie van de moedermaatschappij, dit proces noemen we Equity Pick-up. De waarde van de deelnemingen bij de moeder is daardoor altijd gelijk aan de intrinsieke waarde van de dochter. Normaal gesproken is dit proces tijdrovend en kunnen er gemakkelijk fouten in sluipen, maar met onze FIT automatiseer je het proces van de Equity Pick-up.

Onze FIT equity pick-up van CCH Tagetik

Handmatig de Equity Pick-up doen is tijdrovend en foutgevoelig. CCH Tagetik, de EPM software van Wolters Kluwer, heeft een module die in staat is om vermogensmutaties bij een dochter automatisch te verwerken bij al haar bovenliggende moedermaatschappijen. Deze module hebben we in de FIT verwerkt op basis van eigen best practices. Hierdoor voldoet de FIT aan onze zeven strenge eisen voor goede Equity Pick-up software.

Onze eisen voor goede Equity Pick-up software

1. Journals

Er zijn systemen die de Equity Pick-up boekingen direct als waarde inbrengen, maar in de module in CCH Tagetik worden er keurige journaalposten van de boekingen gemaakt. Vanwege de extra details die journaalposten bieden, is het met name bij de analyse van de Equity Pick-up mutaties buitengewoon fijn wanneer het EPM-systeem journaalposten maakt. Daarnaast vinden controlerende accountants dit ook erg prettig.

2. In local currency

Equity Pick-up is in feite een nagekomen correctie op de data van een moedermaatschappij, die vaak ook verwerkt moet worden in het lokale ERP-systeem. Daarnaast moeten de Equity Pick-up mutaties, die gemaakt zijn in de laatste maand van een boekjaar, geopend worden in het daaropvolgende jaar. We vinden het belangrijk dat je EPM-systeem de EPU-boekingen in local currency maakt, zodat dit in lijn is met je ERP en daardoor later ook hetzelfde in je ERP verwerkt kan worden.

3. Meerdere moeders

Een dochtermaatschappij kan meerdere moeders binnen de entiteitenstructuur hebben. Daarnaast kunnen de verschillende moederbedrijven ieder een andere local currency hebben. Beide gevallen worden in onze FIT ondersteund.

4. Meerdere mutaties

Sommige bedrijven willen hun Equity Pick-up toepassen op alle mutaties in het vermogen, terwijl andere organisaties alleen het nettoresultaat van het boekjaar willen oppakken. CCH Tagetik is een systeem dat een onbeperkt aantal mutaties in het vermogen kan oppakken, waardoor incomplete Equity Pick-up niet voorkomt in onze FIT.

5. Periodieke boeking

Het ownership-percentage van een deelneming kan gedurende een lopend boekjaar wijzigen. Wanneer dit het geval is, moeten de mutaties in een bepaalde maand tegen het op dat moment geldende ownership-percentage opgepakt worden. Hoewel de meeste EPM-systemen veranderingen in het ownership-percentage kunnen oppakken als year-to-date-bedragen, zorgt dit voor meer handmatig werk. In onze CCH Tagetik FIT is ook een periodieke methode beschikbaar.

6. Override ownership

In CCH Tagetik worden de Equity Pick-up percentages automatisch gegenereerd vanuit het ownership register, wat dubbel onderhoudswerk scheelt. Het komt echter voor dat het Equity Pick-up percentage moet afwijken van het consolidatiepercentage. Gelukkig wordt dit in onze FIT ook ondersteund.

7. Verschillende processen

Veel organisaties kennen een verschil in rapportagediepgang tussen actual, budget en forecast processen, ook komt een verschil in diepgang tussen de verschillende perioden in het actual-proces wel eens voor. In de FIT is het mogelijk om verschillende processen naast elkaar te onderhouden, zodat je binnen dezelfde applicatie variatie hebt in je inrichting.

De ideale Equity Pick-up software

Hoewel er verschillende opties zijn waar de focus ligt op het automatiseren van de Equity Pick-up, is er naar onze mening CCH Tagetik één van de weinige EPM-tools die dit perfect uitvoert. Onze FIT voldoet aan al onze strenge eisen op het gebied van Equity Pick-up. Hierdoor behoren tijdrovende en foutgevoelige Pick-up berekeningen van de correcte nettovermogenswaarde tot het verleden. Met behulp van onze FIT kan je daar direct mee aan de slag. Zo bespaar je veel tijd en verhoog je de kwaliteit van je consolidatie.

Auteur

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.