Verzonden

Video: Demystifying AI voor Financials

Wat werkt wel? Waar laat AI nog steken vallen? En waar lijkt het naartoe te gaan? Dit en meer tijdens deze video!

In deze video bespreken collega's Jeroen Beentjes en Arend den Hartog samen met Paul van Gent, Software engineer en trainer op gebied van AI voor B2B, de buzz rondom AI. Uiteraard met de focus op het finance domein en de impact die AI (nog niet) heeft op ons vakgebied.