Inzicht

SAP S/4HANA Group Reporting 2023 Update

Group Reporting 2023 is beschikbaar! Zoals Elk jaar brengt SAP een nieuwe versie uit van SAP S/4HANA private cloud en on-premise. Deze nieuwe versie bevat de functies die gedurende het jaar zijn geïntroduceerd voor S/4HANA Public Cloud. Als gevolg hiervan kunnen updates veel functionaliteit bevatten. Een deel daarvan is waardevol, maar niet alles is even interessant. Deze post is voor jou als je snel up-to-date wilt zijn met de nieuwste Group Reporting release zonder door de release notes te spitten.

Verbeteringen in global hierarchies

Global hierarchies zijn een belangrijk onderdeel in rapportages. Met Group Reporting 2023 worden Global Hierarchies flexibler en onderhoudsvriendelijker door de volgende aanpassingen:

  • Een range van leden toevoegen - Je kunt nu leden toevoegen aan een hiërarchie op basis van ID-bereik (bijv. PC001-PC010). Als er echter een nieuw lid wordt gemaakt binnen het bereik, moet de hiërarchie opnieuw worden opgeslagen en geactiveerd voordat het nieuwe lid aan de hiërarchie wordt toegevoegd.
  • Verwijs naar andere hiërarchieën - Als je werkt met meerdere hiërarchieën op dezelfde dimensie, is het mogelijk dat er inhoudelijke overlappingen zijn. Bijvoorbeeld, als Roll-up van winstcentrum naar business unit ook wordt gebruikt in een hiërarchie naar land en een hiërarchie naar divisie. Je kunt nu delen van je hiërarchie hergebruiken in andere, waardoor je tijd bespaart op onderhoud en potentiële veranderingsfouten vermindert.

Offset Boekingen (netting)

SAP heeft wat vooraf gedefinieerde inhoud geleverd om automatisch negatieve debet rekeningen te rapporteren aan een credit rekening of vice versa. De berekening is een reclassificatie. Daarom houd je nog steeds gegevens precies zoals lokaal gerapporteerd. Echter, je bent nog steeds in staat om positieve cijfers op 1 account (debet of credit) te rapporteren.

Per FS item kan nu een offset item worden aangeven om te definiëren waar negatieve waarden moeten worden geboekt. Hier wordt Netting meestal ook op een geconsolideerd niveau opnieuw berekend. Er zou voldoende functionaliteit moeten zijn in Group Reporting 2023 om dit te ondersteunen. We evalueren echter nog en we zullen dit artikel updaten zodra de volledige functionaliteit duidelijk is.

ESG Starter Kit

Group Reporting 2023 biedt nieuwe, vooraf gedefinieerde formulieren om ESG-rapportage mogelijk te maken. De scope omvat de volgende formulieren:

  • Broeikasgasemissies
  • Energieverbruik
  • Waterverbruik en -opname
  • Personeel, diversiteit & inclusie
  • Personeelszaken, discriminatiezaken
  • Anti-corruptie training
  • Omschrijving R&D-projecten

Workflows voor handmatige Journals

Het maken van groepsjournaalposten was al mogelijk in Group Reporting 2022. Er was echter niet echt een geschikte oplossing voor scheiding van taken. In versie 2023 is het mogelijk om een workflow voor journaalposten te maken, waardoor één persoon het journaal kan aanmaken en een ander het journaal kan controleren/bewerken en posten. Dit handhaaft een "4 Eye" principe, dat helpt bij je SOX-naleving.

Documenttype definiëren in balansoverdracht

Group Reporting maakt gebruik van een groot aantal documenttypen tijdens het consolidatieproces. Dat biedt beter inzicht tijdens analyse, maar na verloop van tijd kan het aantal zo groot worden dat je het overzicht verliest van wat je hebt. In Group Reporting 2023 kun je een Document Type bestemming instellen in de balance carry forward. Bij de balance carry forward kan per document type worden aangegeven op welk document type de openingsbalans in het volgende jaar moet komen te staan.  

Rapportageboek

Deze Fiori-gebaseerde rapportagetool helpt je snel boekjes te genereren met vaak gebruikte rapporten, zoals balanstrend, P&L in, vergelijkende en trend views, cashflow, functionele P&L, equity veranderingen, en meer.

Dat is het voor onze samenvatting van nieuwe functies in Group Reporting 2023. Als je meer wilt weten, of wilt discussiëren over Group Reporting met Finext, neem dan contact met ons op. We bespreken graag wat er nieuw is en hoe je het het beste kunt benutten voor je financiële team.

Auteur

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.