Inzicht

Goed proces rondom Profitability levert winst op

Het is de tijd dat bedrijven hun producten en diensten vanuit verschillende perspectieven onder de microscoop kunnen leggen. Maar waar begin je? Hoe breng je de kosten en opbrengsten samen?

Wil je focus aanbrengen in je productaanbod, maar weet je niet hoe je gemakkelijk aanpassingen in je aanbod doorrekent?
Overweeg je een nieuw product te introduceren, maar wil je vooraf berekenen wat de impact hiervan kan zijn op de resultaten? Wil je van tevoren uitrekenen of het uitbesteden van activiteiten een kostenverlaging gaat realiseren?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, is het noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de kosten en opbrengsten van jouw bedrijf. Maar waar begin je? Voor veel bedrijven is het namelijk een grote uitdaging om de benodigde data te verzamelen en dit te koppelen aan producten en klanten. Met SAP PaPM kun je gemakkelijk informatie samenbrengen en analyseren waardoor je voor al jouw verschillende soorten klanten gericht actie kunt ondernemen!

SAP PaPM

SAP Profitability and Performance Mananagement (PaPM) is een flexibel in te richten SAP-oplossing waarmee het mogelijk is om data vanuit verschillende bronnen samen te brengen. De razendsnelle in-memory HANA-rekenkracht achter de tool maakt dat SAP PaPM in korte tijd veel informatie kan omzetten in bruikbare klant- en/of productinzichten. Hierdoor is SAP PaPM uitermate geschikt om kosten- en winstgevendheidsanalyses te maken. Daarnaast is het zelfs mogelijk om aan de hand van input data en gedefinieerde parameters “what-if scenario’s’’ door te rekenen.

Kostenanalyse & Winstgevendheidsanalyse

SAP PaPM heeft een heldere userinterface waardoor de gebruiker gemakkelijk een kostenanalyse kan doen. Gebruikers kunnen zelf modellen ontwikkelen en daarmee kosten naar eigen inzicht alloceren. De “workflow feature” zorgt voor een transparante kostenallocatie, waardoor
misverstanden over definities en structuren voorkomen worden. Duidelijk inzicht in de kosten maakt het vervolgens mogelijk om gerichte acties te ondernemen.

SAP PaPM kan naast de kosten ook de opbrengsten analyseren. Profitability modellen geven bedrijven nieuwe inzichten in de resultaten van de verkoop van hun producten en diensten. Daarmee wordt inzichtelijk welke klanten winstgevend zijn en welke verliesgevend. Met deze informatie kan bepaald worden afscheid te nemen van verliesgevende klanten en/of meer te investeren in het aantrekken van winstgevende klanten.

What-if scenario’s

Een voordeel van de grote hoeveelheid rekenkracht is de mogelijkheid om “what-if scenario’s” door te rekenen. Zo kunnen eindgebruikers meerdere versies van dezelfde data opslaan en deze later middels zelf te definiëren parameters en drivers aanpassen. De effecten van deze aanpassingen
worden doorgerekend, waardoor bedrijven inzicht verkrijgen in het effect van potentiële beslissingen op de rentabiliteit. Met deze functionaliteit kunnen prijs- en volumeontwikkelingen worden doorgerekend naar toekomstige scenario’s, zodat bedrijven effectievere beslissingen kunnen nemen.

Online workshop

Wil je meer te weten komen over hoe SAP PaPM jouw klantwinstgevendheid kan verhogen? Op 1 juni organiseren de Profitability experts van Finext een Online Workshop om jou alles over de verschillende mogelijkheden te vertellen.

Auteur