Inzicht

Applicatie metadata backup in OneStream

Het maken van een back-up van de applicatie metadata geeft je een momentopname van de metadata op een specifiek moment. Wanneer je dit regelmatig doet, kun je de huidige metadata in de applicatie vergelijken met elke historische configuratie. Dit kan zeer nuttig zijn wanneer je wijzigingen wilt identificeren of metadata wilt terugzetten. Dit blog zal demonstreren hoe je een zipbestand kunt maken en automatiseren met alle applicatie metadata.

Extensibility Rule

Maak een nieuwe Business Rule, noem deze "FXT_BackupZipAllMetadata," met het type "Extensibility Rule." Plak het voorbereide script in de nieuwe Business Rule.  

Data Management

Maak een Data Management Step met het type “Execute Business Rule” en koppel de hierboven gemaakte business rule. Maak een sequence met de zelfde naam en voeg de step toe aan de sequence. Bij het uitvoeren van de sequence wordt het zipbestand opgeslagen in de File Explorer onder de map: File Share > Applications > Data Management > MetadataBackup.  

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Task Scheduler

De OneStream Task Scheduler is een manier voor het automatiseren van taken zoals het maken van een back-up bestand. Gebruik de scheduler om een terugkerende taak te maken met de data management sequence die in het blok hierboven gemaakt is. De taak kan vervolgens worden ingeplant in de kalender op een specefiek tijdstip en met een specefieke frequentie.

A screenshot of a computerDescription automatically generated

File Explorer

Alle zip bestanden worden opgeslagen in de application folder in de file explorer. Vanaf hier kan je het backup bestand downloaden naar een lokale map. De Solution Exchange oplossing "File Explorer Manager" kan ook worden geruikt om bestanden en mappen te kopiëren, downloaden en bewerken.

A screenshot of a computerDescription automatically generated
Auteur
Topic
No items found.
Thema
No items found.
Technologie
Branche
No items found.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.