Inzicht

5 redenen om voor een Best-of-Breed strategie te kiezen

Jaarlijks helpen we vanuit Finext tientallen organisaties met het bepalen van een visie op hun financiële systeemarchitectuur en het selecteren van de juiste ondersteunende technologie. Een belangrijk element bij het bepalen van die visie is de keuze voor het type applicatie strategie. In dit artikel beschrijven we 5 redenen om voor een best-of-breed strategie te kiezen.

Voordat we de vijf redenen om te kiezen voor een best-of-breed strategie formuleren, geven we allereerst een kleine afbakening van het begrip. Een best-of-breed applicatie is functioneel gezien een van beste applicaties die in een specifieke niche voorhanden is. Een best-of-breed applicatie draait mee in de combinatie van best-of-breed applicaties binnen een IT-architectuur.

Een pleidooi voor een best-of-breed strategie is geen pleidooi voor het binnenhalen van een oneindige hoeveelheid applicaties, maar juist een strategie of een architectuur die precies die functies levert die in samenhang de beste prestaties leveren. Een steeds maar groeiend landschap is natuurlijk een risico. Dit is beheersbaar via een duidelijke architectuur en een helder proces om nieuwe applicaties in de architectuur op te nemen.

1. Functioneel de beste fit-for-purpose

Een nieuwe applicatie implementeren vindt altijd plaats in een bestaand landschap. Elk landschap kent zijn eigen functionele rijkdom. De juiste functies kiezen per applicatie, per functioneel domein en per proces is een essentiële stap bij de keuze voor een nieuwe applicatie. Een best-of-breed applicatie kent een duidelijke functionele focus en de leverancier van de applicatie is ook direct een specialist in dit specifieke domein.

Voorbeeld: In de .com wereld is predictive modeling een cruciaal onderdeel van het operationele model en heeft het bedrijf al lang geïnvesteerd in haar voorspellende competenties. Hele afdelingen doen niet anders dan het voorspellen van de toekomstige vraag. In dat geval moet een nieuwe planningsapplicatie vooral goed aansluiten op deze competenties, maar hoeft het zelf geen predictive functionaliteiten te hebben. Een goede importfunctie, workflow en een logische relatie tussen planningsactiviteiten volstaat.

2. Makkelijker te vervangen dan een platform oplossing

Elke applicatie kent zijn eigen levensduur. Vervanging kan aan de orde zijn door het beschikbaar komen van nieuwe technologie of door het beëindigen van het onderhoud op bestaande applicaties. In beide gevallen is vervanging aan de orde. Het ‘losknippen’ van een best-of-breed point solution is natuurlijk eenvoudiger dan het vervangen van een volledig platform. De hoeveelheid werk om de integraties met de nieuwe applicatie opnieuw te realiseren is kleiner dan bij de vervanging van een platform oplossing.

3. Duidelijke plek in de logische infrastructuur

Applicaties met een specifieke rol binnen een best-of-breed architectuur kennen hun eigen specifieke relaties met de rest van de IT-omgeving. Moderne integratie-oplossingen maken het mogelijk om alleen die data tussen applicaties uit te wisselen, die strikt genomen nodig is voor de uitvoering van dit proces. Het is dus niet meer nodig om hele datasets van de ene applicatie naar de andere applicatie te kopiëren. Hierdoor is het duidelijk welke applicatie de bron is en waar ook het masterdata management plaatsvindt. Daarnaast is een groot voordeel dat de onderlinge relaties tussen applicaties een beheersbare intelligente laag in de architectuur vormen.

4. Licentiekosten per applicatie

De licentiestructuur van een platform-oplossing bevat meestal weinig mogelijkheden om te differentiëren. Ook al gebruik je maar een beperkt aantal functies van de applicatie, je betaalt voor het volledige platform. Door een best-of-breed strategie te hanteren met losse applicaties ontstaat de mogelijkheid tot differentiëren vaak wel. De gebruikersgroep van de applicatie gebruikt de functies intensief op een manier die past bij het doel en dus ook de doelgroep van de applicatie. Alleen die medewerkers die tot de doelgroep behoren krijgen een (uitgebreide) licentie. Omdat de doelgroep past bij gebruik (use case) van de applicatie is het risico op licentiewildgroei ook lager en kun je de kosten beheersen.

5. Meer wendbaarheid in digitale transformatie

Digitalisatie levert kansen en bedreigingen. Concurrenten uit onverwachte hoek, nieuwe klantreismogelijkheden of procesefficiency. Nieuwe applicaties maken de verandering in het operationele model mogelijk. Zeker als de applicatie gemakkelijk kan worden ingepast in de bestaande architectuur, inclusief de boekhoudkundige verwerking van het veranderde proces. Middels een best-of-breed strategie ben je als organisatie beter instaat om snel te handelen bij veranderende marktomstandigheden en nieuwe business modellen.

Selecteren is maatwerk en vraagt vakmanschap

Zoals eerder gezegd zijn er ook argumenten te bedenken om juist voor een platform aanpak te kiezen. Welke strategie de beste fit is voor jouw specifieke situatie hangt af vele factoren. Denk daarbij aan: welke keuzes zijn er in het verleden al gemaakt, dus welke legacy moet rekening mee gehouden worden? Hoe complex zijn de requirements van de verschillende processen en wil je deze wel in één omgeving afdekken of is het toch logischer voor de ‘best fit’ per proces te gaan? Wat zijn toekomstige (IT) architecturen om rekening mee te houden?

Er zijn natuurlijk nog veel meer vragen die beantwoord moeten worden wanneer je voor de afweging staat om een best-of-breed strategie te hanteren en een nieuwe oplossing te kiezen. Daarom is het essentieel om dit proces zorgvuldig en gedegen beet te pakken. De stagiair een kleine marktverkenning laten doen en even snel wat demo’s opvragen is echt niet voldoende. Het gaat hier om cruciale bedrijfsprocessen en de keuzes die gemaakt worden kunnen nog jaren veel impact hebben. Laat je daarom begeleiden door een partij die de markt kent, je kan ondersteunen bij het verkrijgen van de requirements en die je sturing geeft in de oplossingsrichting die het beste bij je past. Finext is zo’n partij.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.