Inzicht

True Pricing zinvol of een Hype?

In een tijdperk waar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staan, omarmen steeds meer bedrijven, zoals Tony Chocolony en FairPhone, het concept van 'true pricing'. True pricing is een innovatieve aanpak waarbij de werkelijke kosten van een product of dienst — inclusief de verborgen milieu- en sociale kosten — worden meegerekend in de verkoopprijs.

True pricing helpt op een transparante en ethische manier om een sterkere merkwaarde en klantloyaliteit te creëren. Echter is het implementeren van true pricing op een effectieve manier essentieel om dit te creëren.

Hier lees je  welke stappen een organisatie kan nemen om true pricing effectief toe te passen.

Stap 1: Externe Kosten Identificeren

De eerste stap in true pricing is het identificeren en kwantificeren van de externe kosten die gepaard gaan met de productie en distributie van producten. Dit omvat milieu-impact zoals CO2-uitstoot, watergebruik en vervuiling, evenals sociale kosten zoals arbeidsomstandigheden en eerlijke lonen. Voor controllers is het belangrijk om de definitie van deze externe kosten scherp te krijgen, wat valt er wel onder en wat niet.

Stap 2: Kosten Integreren in de Prijsstelling

Wanneer deze kosten zijn geïdentificeerd, moeten ze worden doorberekend in de prijs van producten. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging om ervoor te zorgen dat de prijzen acceptabel blijven voor de consument. Controllers werken hierbij nauw samen met de marketing- en salesafdelingen om strategieën te ontwikkelen die de verhoogde kosten op een transparante manier communiceren.

Stap 3: Communicatie en Transparantie

Transparantie is essentieel bij true pricing. Consumenten moeten begrijpen waarom producten duurder kunnen zijn en hoe deze extra kosten bijdragen aan een meer duurzame en meer rechtvaardige wereld. Controllers kunnen helpen bij het opstellen van duidelijke, begrijpelijke rapportages en de true pricing-componenten goed uitleggen.

Stap 4: Monitoring en Rapportage

True pricing is een continu proces. Controllers moeten systemen opzetten voor het regelmatig monitoren en rapporteren van de economische impact van true pricing. Dit omvat het analyseren van verkoopgegevens, consumentenfeedback en markttrends om te verzekeren dat de prijsstrategie haalbaar blijft en de gewenste doelen bereikt.

Stap 5: Aanpassing en Innovatie

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen controllers aanbevelingen doen voor aanpassingen in de strategie. Dit kan betekenen dat de manier waarop kosten worden doorberekend wordt aangepast of dat er wordt geïnvesteerd in technologieën en processen die de externe kosten verminderen. Door voortdurend te innoveren en verbeteren, kan een organisatie haar true pricing-strategie verfijnen en optimaliseren.

Conclusie

True pricing biedt organisaties een krachtige manier om verantwoordelijkheid te nemen voor hun milieu- en sociale impact. Vanuit het perspectief van een controller biedt deze aanpak niet alleen de mogelijkheid om te voldoen aan de groeiende vraag van consumenten naar transparantie en ethiek, maar versterkt het ook de financiële en operationele prestaties van de organisatie op lange termijn. Door zorgvuldig beheer en innovatieve strategieën kan true pricing bijdragen aan een duurzamere en ethisch verantwoorde bedrijfsvoering.

Met true pricing maak je een statement: je toont aan dat je als organisatie bereid bent om verder te kijken dan alleen winst, en actief bijdraagt aan een betere wereld. Het is een investering in de toekomst, voor zowel je bedrijf als de maatschappij.